นางศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการหมอภาษาฯ
ได้รับโล่ ในงานครุศาสตร์สัมพันธ์

นางศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการหมอภาษาฯ ได้รับโล่ "นิสิตเก่าที่ชาวครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอปรบมือให้" ในงานครุศาสตร์สัมพันธ์ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖"