โครงการหมอภาษาได้รับรางวัล
จาก นายฉัตรชัย บุนนาค ประธานบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย

โครงการหมอภาษาได้รับรางวัล จาก นายฉัตรชัย บุนนาค ประธานบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เป็นรถยนต์สำหรับใช้ในการดำเนินงานจำนวน ๑ คัน ในโอกาสที่ โครงการหมอภาษาฯ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นประเภทเพื่อเด็กและเยาวชน