ร้านหมอภาษา (Thai Language Clinic) โครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย ใช้บริการ “ร้านหมอภาษา”
แก้ปัญหาการใช้ภาษาไทยตามแนวพระราชดำรัส

ร้านหมอภาษา

รับบำบัด รักษา ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา
โรคออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้อง
โรคภูมิคุ้มกันภาษาไทยบกพร่อง
โดย ..... หมอภาษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
รับเปิดบริการเคลื่อนที่ทั่วราชอาณาจักร

   
 

 

   
 
หมอภาษาไปลอสแองเจลิส   ครบ 10 ปี วันภาษาไทยแห่งชาติ  
บัตรทองผู้พิทักษ์ภาษาไทย     เกียรติคุณที่ได้รับ อ่านต่อ...  
โครงการหมอภาษาได้รับ รางวัล จาก นายฉัตรชัย บุนนาค ประธานบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย อ่านต่อ...        
 
 

 

 

 

 

 
 
?>